ثبت نام تمدید ورود کاربران تست سرعت

گروه پیشگامان در نظر دارد به منظور افزایش سطح پوشش ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) تنها در شهر تهران اقدام به اعطای عاملیت فروش نماید
لذا متقاضیان محترم نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایند لازم به ذکر است پس از تائید اطلاعات اولیه با متقاضی عاملیت فروش تماس حاصل میگردد .

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, doc, png, pdf, docx, xps.
    کارت ملی، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات اساسنامه

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, doc, png, pdf, docx, xps.
    کارت ملی، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات اساسنامه

بالا