آخرین فرصت برای خرید سرویس های حجمی اینترنت ADSL با حداکثرسرعت ممکن!

24 گيگ، 24هزار تومان      200 گيگ، 121هزار تومان

ویژه مشترکین جدید

مدت واقعا محدود !

برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید