ثبت نام تمدید ورود کاربران تست سرعت
ردیف مودم مدل قیمت خالص قیمت نهایی (با احتساب ۹ % مالیات بر ارزش افزوده)
- - - - -
- - - - -

لازم به ذکر است مودم های مورد تأیید و قابل پشتیبانی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شرح زیر می باشند:

  • LBLink

  • TPLink

  • IPLink

  • DLink

  • Zyxel

  • Zyxel VMG1312-B Series

    ویژه سرویس VDSL

  • Asus

بالا