جوایز مسابقه بزرگ PES 2016 پیشگامان

نفر اول ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال/ نفر دوم ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال/نفر سوم ۵،۰۰۰،۰۰۰ریال

ثبت نام شما تکمیل شد بزودی با شما تماس خواهیم گرفت.