ثبت نام تمدید ورود کاربران تست سرعت

گروه پیشگامان در نظر دارد به منظور افزایش سطح پوشش ارایه خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) تنها در شهر تهران اقدام به اعطای عاملیت فروش نماید
لذا متقاضیان محترم نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایند لازم به ذکر است پس از تائید اطلاعات اولیه با متقاضی عاملیت فروش تماس حاصل میگردد .

برای پیگیری دریافت عاملیت فروش، کد پیگیری را در زمان ثبت نام به شما داده شد را وارد کنید.

بالا