شرکت پیشگامان با تکیه بر تجارب گرانبهای خود در ارائه اینترنت پر سرعت و تحقیق در میان قشر ۱۳ الی ۳۰ سال کشور عزیزمان به نتایج قابل توجهی رسیده است . بر همین اساس خروجی این فرآیند را تمایل ۷۵% قشر نامبرده به شرکت در مسابقات الکترونیکی گزارش نموده است

به همین جهت تدابیری اندیشیده ایم تا با برنامه ریزی دقیق شرایط یک مسابقه جذاب را برای نوجوانان و جوانان عزیز ایران فراهم نماییم.

همچنین شما میتوانید با کلیک روی “یکساله شارژ شو” سرویس ویژه یکساله پیشگامان رو دریافت کنید .

جوایز مسابقه بزرگ PES 2016 پیشگامان

ظرفیت ثبت نام تکمیل شد.
منتظر شنیدن خبرهای جدید باشید!