ثبت نام تمدید ورود کاربران تست سرعت

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه کالایی پچ کورد

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه کالایی سیم و کابل

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه کالایی ترمینال و اسپلیتر مخابراتی

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه کالایی سرور

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه کالایی استوریج

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه روتر و قطعات آن

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه کالایی سوییچ

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه کالایی فایروال

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه کالایی مودم

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین تجهیزات – گروه کالایی تجهیزات مخابراتی DSLAM

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تأمین پیمانکار نصب تجهیزات

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

فراخوان تامین تجهیزات- گروه کالایی تجهیزات وایرلس

ادامه مطلب +
04 بهمن 1395 By گروه پیشگامان in مناقصه و مزایده 6 ماه اول 94

مناقصه گروه کالایی یو پی اس و باطری

بالا