ثبت نام تمدید تست سرعت

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟

تمامی مبالغ در تعرفه ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تمامی ترافیک‌های فوق با احتساب 5 درصد اضافه می باشد.

 

کد بسته : 524544,524746

تمامی ترافیک‌های فوق با احتساب 5 درصد اضافه می باشد.

تمامی مبالغ در تعرفه ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

 

کد بسته عادی : 524543

کد بسته ترافیک افزوده : 522180

تمامی ترافیک‌های فوق با احتساب 5 درصد اضافه می باشد.

تمامی مبالغ در تعرفه ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

چرا اینترنت ADSL بخرم!

چطور بخرم!
چه مراحلی طی کنم!
چطور تمدید کنم!

بالا Call Now Button