flat_tick_icon-svg ۵۰۰۰ گیگ اینترنت بین الملل معادل ۱۵۰۰۰ گیگ اینترنت داخلی
flat_tick_icon-svg سرعت تا ۱۶ مگ
flat_tick_icon-svg پرداخت ۲۴۰ هزارتومان / به جای ۴۸۰ هزارتومان
flat_tick_icon-svg مناسب برای مشتریان با مصرف بالا

فرم ثبت نام 5000 گیگ || 12

برای دریافت اطلاعات بیشتر و سایر تخفیف ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید.