۱.چرا پیامک تایید شماره همراه برای من ارسال نشده است ؟

مطمئن شوید که شماره همراه خود را صحیح وارد کرده اید. اگر پس از گذشت 10 دقیقه همچنان پیامکی دریافت نکردید، یک بار از برنامه خارج شده و مجدد وارد شوید و دوباره امتحان کنید

۲.شرايط شركت در جشنواره های پیشگامان چيست!؟

هر کدام از جشنواره ها و یا مسابقات پیشگامان شرایط خود را دارند که می توانید در توضیحات مربوط به هر جشنواره آن ها را مطالعه کنید.

۳.چگونه می توانم فاکتور پرداخت نشده را پاک کنم؟

می توانید با 1577 پشتیبانی فروش تماس بگیرید.

۴.امتیازات باشگاه چگونه محاسبه می شوند؟

در باشگاه هر اقدامی امتیاز مخصوص خود را دارد. در صفحه قوانین باشگاه می توانید امتیازات را مشاهده کنید.

۵.چگونه می توانم باشگاه را به کسی معرفی کنم؟

شما می توانید با ارسال کد معرف خود به دوستان و آشنایان آن ها را به عضویت در باشگاه دعوت نمایید. هر فرد در هنگام ثبت نام سرویس اینترنت پیشگامان، می تواند کد معرف را وارد نماید تا شما به عنوان معرف در باشگاه امتیاز بگیرید.