جشنواره سرویس های جدید پیشگامان


۱۱۱ گیگابایت ( معادل ۳۳۳ گیگابایت ترافیک داخلی )
سرعت ۱۶ مگ / ۱۲ ماهه / نصب رایگان
قیمت ۱۱ هزارتومان

 ۵۰۰۰ گیگابایت (معادل ۱۵۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت ۱۶ مگ / ۶ ماهه / نصب و راه‌اندازی رایگان
قیمت ۲۷۵ هزارتومان

فرم ثبت نام

در صورت تمایل به خرید سرویس از طریق تماس از سمت کارشناسان فروش پیشگامان، فرم زیر را تکمیل فرمایید.