سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویس های فناوری اطلاعات

nazarsanji-club

 

  • ابتدا از طریق این لینک وارد سامانه شده و مطابق عکس زیر اطلاعات مورد نیاز را تکمیل نمایید.
  • بعد از دریافت پیامک، و ثبت اطلاعات کامل جهت دریافت 50 امتیاز باشگاه مشتریان فرم زیر را تکمیل کنید.

سامانه نظرسنجی