ترافیک 10 گیگابایت

+
3 گیگابایت هدیه


ترافیک 20 گیگابایت
+
8 گیگابایت هدیه


ترافیک 50 گیگابایت
+
20 گیگابایت هدیه


ترافیک 100 گیگابایت
+
40 گیگابایت هدیه


مشترکین عزیز جهت خرید بسته های ترافیکی به حساب کاربری خود مراجعه فرمایید.